Symbooldrama OnlineVerenigingsnieuws

Terugblik Workshop Symbooldrama en schematherapie

Maandag 22 februari vond de tweede interactieve webinar Symbooldrama en … plaats. Ditmaal over symbooldrama en schematherapie. Arina Bakker, symbooldrama en schematherapeut leidde de avond in. Arina heeft ons op het symbooldramacongres in 2019 al verteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de methoden. Vanavond stelt ze ons een paar prikkelende vragen naar aanleiding van een voor velen van ons herkenbare situatie met een cliënt.

Omdat Arina in beide vormen van therapie goed is ingevoerd kon ze een helder verhaal opbouwen over de inzet van beide behandelvormen. Aan de hand van “Bouwstenen in basisbehoeften”, zoals door Truus Bakker ontwikkeld, verbond ze de basisbehoeften aan de schema’s in de schematherapie. De therapeut in de schematherapie vult vooral het model van de meer structurerende ouder in. Bij symbooldrama is de therapeut eerder de ouder die het eigen helend vermogen van de cliënt bekrachtigt. Met een heldere powerpoint gaf Arina daarnaast ook andere verschillen en overeenkomsten in de methoden weer.

Aan de hand van een casus liet ze zien hoe beide behandelingen ook aanvullend kunnen werken.
Arina beschrijft een casus van een cliënt met persoonlijkheidsproblematiek waarbij ze de keuze heeft gemaakt te werken met symbooldrama. Na drie sessies symbooldrama krijgt ze een mail van de cliënt met een vraag in de trant van: ‘alles leuk en aardig hoor, dat dagdromen en tekenen, maar wanneer gaan we starten met de therapie?’
Het dagdromen, tekenen en hierop reflecteren is wat we doen in symbooldramatherapie, maar biedt het deze cliënt voldoende structuur? Arina twijfelt of ze door zal zetten met symbooldrama of zal overstappen op schematherapie, waarin zij meer kader en structuur kan bieden. Of is dit ook mogelijk met symbooldrama?
Na deze informatieve inleiding werd er in vier breakoutrooms verder gesproken over de relatie tussen mensbeeld en het gebruik van schematherapie of symbooldrama. Om de discussie aan te scherpen werden twee stellingen meegegeven: “Schema therapie ontneemt mensen hun eigen creatieve bronnen” versus “Symbooldrama geeft mensen te weinig kader”.

Er ontstaan leuke gesprekken en ontmoetingen in de breakoutrooms en bij de plenaire terugkoppeling komen verschillende invalshoeken naar voren. De ene groep gaf aan dat de kwaliteit van de therapeutische relatie belangrijker is dan de therapievorm. Een andere groep gaf aan tijdens de dagdroom te vertrouwen op de innerlijke hulpbronnen van de cliënt en structuur te bieden tijdens het nabespreken. Ook merken we dat het samenhangt met in hoeverre we als therapeuten zelf kunnen verdragen dat je bij symbooldrama van tevoren niet weet waar het heen voert.
Naast de inhoud werd ook duidelijk dat een uurtje met elkaar ongedwongen over het vak praten in coronatijd heel waardevol is.

Maandag 22 maart 19.30-20.30 uur is de volgende Webinar workshop: Symbooldrama en… polyvagaal interventies
In de derde bijeenkomst over de relatie en het verschil tussen symbooldrama en andere behandelmethoden zal Anja van Harskamp een inleiding houden over de polyvagaal theorie van Stephen Porges en de praktische toepassingen hiervan in therapie van Deb Dana.
Anja is psychotherapeut en houdt zich intensief bezig met de lichaamsgerichte behandelmethoden zoals de sensori-motorpsycho-therapie (o.a. Pat Ogden) en de polyvagaal benadering.
Na haar inleiding wordt in kleinere groepjes doorgepraat over symbooldrama en de polyvagaal interventies.


Opgeven kan voor 19 maart via info@symbooldrama.nl krijgt dan de link toegestuurd. Leuk als je erbij bent!