SeminarsVerenigingsnieuws

Verslag Traumaseminar, november 2018

In november 2018 verzorgden Piet van Roest en Bettina Klein het tweedaagse Traumaseminar. Het seminar belichtte de waarde van symbooldrama bij het verwerken van trauma’s. Zestien ervaren collega’s raakten geïnspireerd en wisten elkaar kostbare aanvullingen te verstrekken. Ton Brouwer was een van hen en schreef een verslag.

Ton Brouwer: “Het Traumaseminar heeft mij laten zien dat Symbooldrama een zeer waardevolle aanvulling is aan trauma’s te werken, zowel bij traumatype 1 als 2. Het heeft me op nieuwe ideeën gebracht en de broodnodige voeding gegeven in ons prachtige vak.

In een nieuwe groep is het aanvankelijk altijd zoeken naar een groepscohesie. Deze groep was echter zo veilig dat we snel op elkaar ingespeeld raakten. Buiten de uitleg over de uitgebreide, bestaande traumaliteratuur waren deze dagen doorspekt met zinvolle oefeningen. Er werd veel voedend materiaal aangereikt, dat we als K.I.P.B-vakgenoten kunnen gebruiken: zowel in de stabilisatiefase als in de vervolgbehandeling bij traumata. Het kunnen verblijven in het donker, kunnen verdragen en in verbinding komen met de cliënt zodat het helpend en faciliterend wordt, zijn een paar insteken.

Veiligheid bieden en creëren is een voorwaarde om hertraumatisering te voorkomen.

Er is een groot verschil van aanpak tussen type 1- en type 2-trauma’s. Waar je bij type 1-trauma’s vaak voldoende aan EMDR hebt, ga je bij type 2 een veel langer en ingewikkelder proces in. Je hebt daar doorgaans veel therapeutische variatie bij nodig.

Bij het gebruik van de K.I.P.B-technieken is het van belang welke gelaagdheid we terugvinden in de klachten bij onze cliënt. Wat mentaliseer je als therapeut? (‘Geef me mijn zelf terug….’). Wat zich als eerste aandient zijn de traumasporen (interne lichaamssensaties). Hopende dat er een beweging komt koppelt zich dat aan de waarneming via de zintuigen. Daarna volgen de emoties en vervolgens de cognities. Mentaliseren daarin is van levensbelang (spiegelen). Deze opbouw is nodig voor de integratie. Je kunt top-down of bottom-up kiezen in je behandelingsstrategie.

Containing is het basisbegrip bij iedere therapie. Een dergelijke overdrachtsrelatie aan kunnen gaan is ons gedegen geleerd in onze opleiding. Fenomenen als overdracht en tegenoverdracht en vooral de traumatische tegenoverdracht, waarbij de cliënt je laat voelen wat hij voor pijn vanuit haar/zijn trauma beleeft, werd door Piet breed uitgelicht. Het kan een zeer waardevol diagnostisch instrument in je behandeling zijn.

Wanneer de cliënt voldoende gestabiliseerd is, kun je kijken wat per fase bewerkbaar is, hetzij vanuit het top-down principe (als de cliënt een sterke egostructuur heeft is EMDR goed toepasbaar), hetzij vanuit het bottom-up principe (bijvoorbeeld symbooldrama). Dit alles met het doel de patiënt uit zijn verstarring te halen en weer te bewegen om bij zijn voelen te komen; om uit de repeterende beweging te komen die het innerlijk van de cliënt doet bevriezen (Inner Freezing) en weer te leren leven met zijn beschadigingen van het trauma.

Symbooldrama (K.I.P.B) is uitermate geschikt om via een non-directieve, empathische wijze de cliënt contact te leren maken met zijn innerlijke kwetsuren en dit elke keer weer op een veilige manier af te hechten.

Wat ik als zeer leerzaam ervaren heb, is dat je ook in de basis-GGZ bij traumagerelateerde stress met oefeningen als ‘een veilige plek creëren’, ‘de opbergkluis’, ‘een bad in zee’ en ‘variatie op boom’ en de Innerlijke helper al heel veel kostbaar voorwerk kunt doen om een type 2-trauma voor te bewerken.

Het is zeer helpend deze thema’s aan te kunnen bieden om zodoende veiligheid en holding te kunnen creëren. Daarnaast waren de oefeningen van Levine een zeer welkome aanvulling om angst en onrust te kunnen masteren en iemand te helpen stabiliseren. Zie ook Youtube: ‘Two simple techniques that can help trauma patients feel safe’ van Peter Levine.

Al met al een aanbevelenswaardig seminar voor iedereen die met traumatherapie te maken heeft.”