Verenigingszaken

De Vereniging Symbooldrama is geen vergaderclub. We zijn doeners: we zijn enthousiast over de methodiek en we willen symbooldrama onder de aandacht brengen van therapeutische professionals. Informeren, inspireren en overdragen zijn onze belangrijkste activiteiten. Het opleiden van nieuwe symbooldramatherapeuten neemt veel tijd in beslag, net zoals het verzorgen van introductiebijeenkomsten, lezingen, ontwikkelen en geven van seminars en het schrijven van artikelen over symbooldrama.

Soms moet je daarvoor vergaderen. Het bestuur doet dat elke maand: de ene keer live, de andere keer digitaal. Het bestuur legt 1 keer per jaar verantwoording af in de Algemene Leden Vergadering (ALV), onderdeel van het Jaarcongres van de Vereniging. In de ALV (alleen toegankelijk voor leden) worden het beleid en de financiële verantwoording besproken, in het aansluitende congresgedeelte (toegankelijk voor iedereen) wordt een uitdagend inhoudelijk programma aangeboden voor iedereen die geïnteresseerd is in symbooldrama en de relatie tot andere therapieën. Het Jaarcongres van de Vereniging Symbooldrama wordt aangekondigd in de agenda en via de nieuwsbrief.

Werkgroepen
Daarnaast zijn werkgroepen actief, die elk een thema of taak voor hun rekening nemen. Communicatie, onderzoek, ontwikkelen van opleidingen en geven van presentaties: bestuursleden en (onbezoldigde) medewerkers komen daar met enige regelmaat voor bij elkaar om het gedachtegoed van de vereniging handen en voeten te geven.

Dat kunnen we doen met financiële steun van onze leden en met de opbrengsten van activiteiten. Maar we kunnen dat ook doen door leden, die zich verdienstelijk maken voor de vereniging als docent, supervisor, publiciteitsmedewerker of cursusontwikkelaar.

De Vereniging kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. We publiceren nieuwe oproepen in onze nieuwsbrief, maar je kan tussentijds altijd aangeven of je iets voor symbooldrama kan betekenen. We horen graag van je via ons contactformulier.