Wat is symbooldrama?

Symbooldrama is een andere, soms verrassende manier van behandelen van psychische en psychosomatische problemen. In plaats van woorden zijn beelden belangrijk.

Symbooldrama is een gefundeerde methode waarbij de cliënt door middel van verbeelding wordt geholpen om beter te begrijpen wat hem beweegt. Innerlijke conflicten, spanningen en trauma’s komen letterlijk in beeld. Op deze manier kunnen ervaringen in het beeld zelf vanuit een ander gezichtspunt worden beleefd en worden verwerkt.

Theorie

Symbooldrama is ontstaan uit psychoanalytische theorieën. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat veel ervaringen onbewust blijven. Er wordt belang gehecht aan het idee dat veel van wat mensen beleven niet direct bewust in het geheugen wordt opgeslagen. 
Wanneer iemand zich een voorstelling van iets maakt, krijgt die verbeelding voor een belangrijk deel een eigen invulling. Daarbij zitten vaak gevoelens en gedachten waarvan mensen zich minder bewust zijn. Door de voorstelling bewuster te maken krijgt men meer inzicht in zichzelf. Ook is het mogelijk dat daarmee situaties van vroeger op een positievere en helende wijze herbeleefd worden.